Dore ingingo 10 wakwitaho kuri iri segonda ugatangira business yawe nonaha

Dore ingingo 10 wakwitaho kuri iri segonda ugatangira business yawe nonaha

Dore ingingo 10 wakwitaho kuri iri segonda ugatangira business yawe nonaha

Nyuma yo gusobanukirwa  business, nyuma yo gusoma no kumenya icyo gukora, nahisemo kuganiriza  abakunzi ba mucuruzi.com kucyo umuntu asabwa kugirango atangire business  dore ko hari benshi kurubu bifuza kwikorera.

 

  1. Ikuremo ubwoba

Abenshi bacyeka ko impamvu badatangira gukora business aruko badafite amafaranga ariko sibyo. Burya gutangira business bitera ubwoba kuko uba utazi ikiri imbere, kuko uba uziko imbere yawe hariho guhomba cyangwa kunguka.

Gutangira Business bituma ubuzima bwawe buhinduka, ugahindura isaha waryamiragaho, isaha wabyukiragaho, uburyo wabagaho muri societe,….

Ikindi gitera ubwoba ni ukubona amakuru y’abagerageje business nk’iyawe bagahomba, ibyo bituma nawe uhita wishyira mubazayikora igahomba ukumva ubwoba buragutahe.

Ubwoba rero niwe mwanzi wa mbere wa business yawe n’ubwo  kwishora mu bintu utashyizemo imibare nabyo ntawagushyigikira.

 

2. Hera ku kintu wumva ushoboye aka kanya 

Icyo ushoboye nonaha, urebye mu bwenge bwawe, mu mpano zawe, mubyo wize, mubigukikije, aho utuye  ibyo byose ukabyitaho ukita no ku bushobozi bw’amafaranga ufite.

Aha ndabwira cyane abanga gutangira business ngo nta gishoro bafite ariko mu byukuri hari ikintu runaka azi gukora, harubwo watangira ukorera undi ariko ufite intego yo kuzubaka ibyawe muri uwo mwuga wawe uzi.

Kwishyiramo ko business uzayitangira aruko wabonye ama miliyoni, ni uburyo bumwe bwo kwita mu mwobo wo kuzarinda usaza udatangiye business.

Utangira business ayitangira nonaha, iri segonda, nta gutegereza.

 

3. Emera imvune zo gutangira kandi ntuterwe isoni no guhuzagurika bishobora kukuranga

Gutangira iteka biravuna,  dore ko akenshi usanga n’amakuru uba ufite aba ari amakuru adahagije 100% cyangwa ukaba uri kwinjira mubyo utigeze ukora.

Kurema ubucuti n’abo usanze muri iyo business, kugira abakwanga n’abagukunda, kugira abagufasha n’abaguca intege ibyo ntibibura ariko guhagarara nk’intwali ugahangana n’ubuzima bushya winjiyemo byakugira rwiyemezamirimo ukomeye.

4. Hita ukorera amafaranga nonaha

Nutangira Business, ntuzishimire gutangirira ku  gutanga servise zigizwe na Bonus gusa. Haranira ko mubyo ukora byose utangira kwinjiza amafaranga niyo yaba ari macyeya.

 

5. Wisimbagurika muri business, iyo utangiye wihita uyihindura

Ibi bikunda kuba ku bantu bagira ibitekerezo by’inshi bya business umuntu yakora. Ugasanga ashaka gukorera byose icya rimwe, cyangwa ugasanga ibyo atangiye ahita abivamo  hadateye kabiri.  Business utangiye wihita uyirambirwa niba itari kwinjiza ongera utecyereze harubwo kuyivamo bitaba aribyo muti.

 

6. Witangirira ku mafaranga menshi

Mu gihe uri gutangira Business, gutangirira ku mafaranga menshi mu gihe uri kwinjira mu bintu utazi, ni ikosa abatari bacye bakora.

N’ubwo biterwa n’ubwoko bwa Business winjiyemo, igihe winjiye muri Business, tangirira ku mafaranga macyeya ashoboka, kugirango Business yawe uko izakura abe ariko uzagenda wongera amafaranga uyishoramo, aho gutangiza amafaranga menshi yahomba ugahita ugwa hasi wese.

 

7. Emera gutwarwa umutima na Business yawe

Kudakunda business ukora ni ukuyihemukira. Business icyeneye urukundo rwawe, icyeneye ko uyitekerereza kandi ukayitekereza. Igikomeye cyane ni ukuyamamaza, ukayivuga, ukayirata kuburyo nuzagira aho akubona ajye ayikubonamo.

Vuga business yawe kandi uyigaragaze hose. Kuri social network zawe yerekane, yibwire inshuti kuburyo n’uwo muzahurira mu nzira uzajya uyimubwira bose bakakumenya byaba ngombwa ugashaka abagufasha kuyivuga (advertisment)

 

8. Wihubuka mu gusezera ku kazi usanzwe ukora

Kubona Business yawe yatangiye kwinjiza amafaranga, igihe ufite akazi wihita ukavamo. Tegereza, rindira, ubaka nanone, wubake bikomere, igihe cyo gusezera muri ako kazi uzasezere nk’imfura  ariko business utarakora imyaka byibura 2, nijya gutuma usezera akazi usanzweho uzabanze utekereze inshuro zirindwi

 

9. Ntago business yawe iruta umuryango wawe

Igihe ukora business ujye uzirikana ko ufite umuryango niba wubatse. Abana bawe n’umugore bawe bafite agaciro kurusha iyo business yawe.

10. Ita cyane kuby’ubutegetsi bwa Leta ubamo bugusaba kugirango ukore iyo business

Mubyo ugomba kubahiriza ni ibyo ubuyobozi bwa leta ubamo bugusaba kugirango ukore business. Aha harimo kwandikisha business, gutanga imisoro, gukorera mu mucyo.

Gukorera business mu mudendezo bizatuma itera imbere, bizatuma nibiba ngombwa leta nayo ubwayo igufasha, kimwe mu bintu byashyigikira business yawe, bikanagufasha kubaka network yakomeza business yawe, naho gukora ucungana na leta ubamo ku jisho, bituma business yawe igwingira.

 

Byanditswe na : UKURI Jean Claude (Founder of mucuruzi.com)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *