Imyanya 5 y’akazi itandukanye ku mushinjacyaha mukuru (Itariki Ntarengwa: 02 December 2016)

Imyanya 5 y’akazi itandukanye ku mushinjacyaha mukuru (Itariki Ntarengwa: 02 December 2016)

Imyanya 5 y’akazi itandukanye ku mushinjacyaha mukuru (Itariki Ntarengwa: 02 December 2016)

  • umushinjacyaha ku rwego rwisumbuye
  • Umufasha w’ubushinjacyaha ku Rwego rwisumbuye
  • Umufasha w’umushinjacyaha ku rwego rw’ibanze
  • Umunyamabanga
  • Umunyamabanga ugengwa n’amasezerano

 

CLICK HERE TO READ MORE ABOUT THIS POST

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *