Job at Bugesera District: Dasso District (Deadline: 11 January 2018)

Job at Bugesera District: Dasso District (Deadline: 11 January 2018)


Job at Bugesera District: Dasso District (Deadline: 11 January 2018)

Job Description

a) Gukorera Repubulika y’u Rwanda, nta buhemu, gukorana umurava kandi ntiyiyandarike;
b) Kurangiza ubwe n’umutimanama we ibyo ategetswe gukora, kubahiriza amabwiriza ahabwa n’abamukuriye kandi agafatanya n’abandi mu bifitiye umurimo akamaro;
c) Kugira ikinyabupfura;
d) Kwirinda icyahungabanya icyizere cy’abaturarwanda kigasuzuguza imirimoo ye;
e) Kumenya amategeko, amabwiriza, ibyemezo birebana n’iyubahiriza ry’ibyo ategetswe gukora; kubishyira mu bikorwa no gutuma byubahirizwa;
f) Kubaha amabwiriza yerekeranye n’ibanga ry’umurimo;
g) Gufata neza ibikoresho bya Leta cyangwa ibyo ashinzwe gucunga no kurinda ;
h) Gufatanya n’izindi nzego mu kubahiriza umutekano igihe cyose bibaye ngombwa ;
i) Guharanira icyazamura imibereho myiza, gukora neza no kugira imyifatire myiza mu kazi ;
j) Kuba buri gihe yiteguye gukora akazi.

Job Profile

Kuba afite impamyabumenyi nibura y’amashuri atandatu (6) yisumbuye cyangwa se amashuri atatu yisumbuye ariko afite ubumenyi bwihariye mu bijyanye n’umutekano.
Kuba afite icyemezo kihariye kigaragaza ko yakoze neza imirimo ijyanye n’umutekano.
kuba atarengeje imyaka mirongo itanu (50) y’amavuko ku bantu bafite ubunararibonye mugucunga umutekano

 

CLICK HERE TO READ MORE AND KNOW HOW TO APPLYCLICK HERE TO JOIN MUCURUZI.COM WHATSAPP BUSINESS GROUP

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *