Ni gute nasinzira neza ngirango bucye mfite imbaraga zo gukora Business zanjye neza?

Ni gute nasinzira neza ngirango bucye mfite imbaraga zo gukora Business zanjye neza?

Ni gute nasinzira neza ngirango bucye mfite imbaraga zo gukora Business zanjye neza? 

Igihe ukora Business , akenshi ugorwa no kubona umwanya uhagije wo gutunganya ibyo usabwa byose kugirango iyo business yawe igende neza, cyane cyane iyo ari business ukuriye.  Gutekereza ko uzabaho utaruhuka, kuryama ukabyihorera harubwo biba ngombwa gusa kubigira umuco ni uguhemukira business yawe dore ko burya binanagabanya uburyo  unananyaruka mu gukora akazi kawe (Performance).

  1. Gerageza gusinzira byibura amasaha 7.5  mu munsi 

Nk’uko ubushakashatsi butandukanye bubivuga, akenshi bavuga ko umuntu mukuru akeneye byibura amasaha 8 buri munsi, aho baba bakomoza ku mirimo 5 ubwonko bufatanije n’umubiri wawe bukora buri joro kugirango bucye umeze neza , kandi buri murimo umara iminota 90, bityo bigasaba amasaha 7.5, gusa mu gihe utorohewe n’akazi, umurimo wa nyuma ubwonko bukora mu ijoro, rimwe na rimwe wawirengagiza, bivuze ko amasaha macye yakabaye  4.5.

 

2. Wihindura igihe uryamira n’igihe ubyukira 

Umubiri wa muntu, wifitemo umuco wo gukunda akamenyero.  Umubiri wawe, biwuryohera cyane iyo ufite ufite ubuzima budahindagurika. Ufite igihe utangirira akazi, igihe ukarangiriza, ufite igihe uryamira n’igihe ubyukira bidahindagurika.

Ibi bigufasha kongera uburyo unyaruka ku kugera ku ntego uba wihaye  kuko bikorohera kumenya niba wakoze cyangwa wataye igihe.  Hejuru y’ibyo, ama hormones yawe  amenya uko yitwara guhoraho bitewe n’isaha ugezeho. Iyo uhindagura igihe usinzirira  n’igihe ubyukira bituma umubiri wawe udafata rytmes ngo umenye uko ukora, ibyo ukora igihe umara ubikora, igihe ubirangiriza n’igihe umubiri utangira gusinzirira.

Kugira uburyo buhoraho mu myubahiririze yawe y’amasaha mu bikorwa byose ukora bifasha umubiri wawe kugubwa neza no kwigabanyamo ingufu bitewe n’igikenewe

 3. Byuka kare rimwe na rimwe kandi burya ucyeneye kuzinduka kugirango utegure neza umunsi wawe kurusha uko ubicyeneye kugirango ukore 

Umubiri wawe biworohera kwinjira mu gikorwa wari wamaze kwitegura. Umubiri wawe ucyeneye ko uwutegura kuba uri buze kugira inama runaka, kuba uri bujye mu rugendo ahantu runaka, kuba uri bujye kuganira na runaka kuri business.  Gushigukira hejuru iteka buri munsi, byangiza ubwonko bigaca n’umubiri intege bikaba byatuma umunsi wose wirirwa usa n’uri gushigukira hejuru mubyo ukora byose ugasanga usa n’uri gukora byose ntanakimwe wateguye.

Kubyuka kare ubicyeneye kugirango niba bishoboka ukore umwitozo ngororamubiri wa mugitondo, ukore isuku y’umubiri wawe, utunganye uko uri bubeho uwo munsi. Icyo gihe cya mugitondo urusaku ntiruba ari rwinshi ushobora kuba ucisha amaso muri dossier iyi cyangwa iriya cyangwa ukaba uri gusoma igitabo. Uwo mwitoza utuma ubwonko burushaho gukara , bigatuma n’imirimo igoye ku munsi buyikora neza kurushaho

4. Koresha neza igihe cyo kuruhuka cya buri munsi ku mugoroba

Umwanya wawe w’akaruhuko ugira buri gihe nimugoroba usoje akazi ufite byinshi usobanuye ku buryo uri businzire.  Kugirango uruhuke neza bucye ubwonko n’umubiri byiteguye gukora uko bikwiriye ukwiye gusoka mu kazi uba wiriwemo.  Aha icyingenzi kurusha ikindi kugirango uze kuruhuka neza, ni ukwirinda kujya mu buriri ukiva imbere ya television cyangwa se computer.

Urumuri rwa smart phone, urumuri rwa computer ndetse n’urumuri rwa screen ya television byawe burya ntago bigufasha gusinzira neza. N’ubwo kurubu bigoye kubijya kure mbere yo gusinzira  icyiza kurusha ibindi ni ukwirinda urwo rumuri mbere yo kujya mu buriri .

 

Byanditswe na UKURI Jean Claude

 CLICK HERE TO JOIN MUCURUZI.COM WHATSAPP BUSINESS GROUP
Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *